COVID Vaktsineerimine

  • COVID-19 vastu saavad tasuta vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast. Laste vaktsineerimise kohta loe täpsemalt siit.
  • COVID-19 vastu saavad Eestis tasuta vaktsineerida ka kõik välisriigi kodanikud.
  • Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik, põed hetkel COVID-19 haigust või oled lähikontaktne. Vaata koduse ravi juhendit siit.
  • COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida kuuendal kuul pärast läbipõdemist.
  • Tõhustusdoosiga vaktsineeritakse kõiki täiskasvanuid, kelle esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 12-17-aastastele tehakse tõhustusdoose eelkõige teatud terviseseisundite või haiguste korral, kui on risk raskeks haigestumiseks (loe täpsemalt siit).
Registreerumine telefonil 640 5515

Täpsemalt loe siit. 

Koroonaviirusest täpsemalt siin