Pildivaatur

  • Pildivaatur+ (pilt.dermtest.ee)  Patsientidele nahamuutustest tehtud fotode edastamise keskkond, et arst/õde saaks neid distantsilt hinnata ja ravisoovitusi anda.
  • Registreerimisvormi sisestage need andmed (eesnimi, perekonnanimi ja isikukood), kellele pildid kuuluvad. Kui teete pilte lähedasest (sh. lapsest) , siis peab registreerimisvormis sisalduma lähedase info.
  • Palume saata pilte ainult eelneval kokkuleppel perearsti või pereõega (muul juhul pilte ei menetleta).